miércoles, 2 de noviembre de 2011

CARRERA ABIERTA


ATENCION A TODOS ESTE DOMINGO SE PUBLICA LA TABLA FINAL DE PUNTAJES

PUNTOS DE CARRERA


AYUNO:                               1500pts
SemAy.   MENOS d 200:   1000pts
200-300:                               900pts
400-500:                               800pts
600-800:                               700pts
800-900:                               600pts
1000:                                     300pts
MAS DE 1000:                    -200pts

  
EJERCICIO

2H              500pts
1H              350pts
30MIN       250pts


AGUA

1 L            50pts
2L             100pts
3L             150pts
Te             10pts
Café         10pts


ATRACON CON MIA      -50pts
ATRACON SIN MIA        -100pts
MAQUILLARSE                 20 pts
PINTARSE LAS UÑAS      10pts
DORMIR BIEN                 100pts
RESISTIR TENTACION     100pts  (uno por dia)